Chcete zmerať deťom zrak?
Chcete zmerať deťom zrak?

Ako pri mnohých iných ochoreniach, aj pri poruchách zraku oplatí, že čím včasnejšie ich lekár podchytí, tým vyššia je šanca na úspešnú liečbu. 


Na diagnostikovanie problémov s očami je v školskom veku už neskoro, upozorňujú detskí oftalmológovia. No škôlkar nevie okoliu naznačiť, že má ťažkosti napríklad so zaostrovaním na predmety, a tak si mnohokrát ani vnímavý rodič nič nevšimne. Čo ujde našim pohľadom, neujde autorefraktometru, bezdotykovému modernému prístroju, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku.

 

Vďaka projektu Zdravé oči už v škôlke, realizovanému pod záštitou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, s podporou spoločnosti Billa a občianskeho združenia Billa ľuďom, bude môcť v tomto v roku až 10 000 detí prejsť bezplatným preventívnym meraním zraku priamo v škôlke. Ak viete o materskej škole, kde by mali o zmeranie zraku záujem, stačí vyplniť kontaktný formulár na: http://zdraveocivskolke/ponuka.php. Pri výbere materských škôl bude zohľadnené pomerné zastúpenie slovenských krajov a časový sled prijatých prihlášok.

 

„BILLA sa dlhodobo profiluje ako rodinne zameraná spoločnosť, považujeme preto za prirodzené, že okrem dôrazu na zdravú životosprávu pre celú rodinu budeme našim zákazníkom prinášať aj pridanú hodnotu vo forme zapájania sa do aktivít, ako je práve táto,“ povedala v súvislosti s projektom Zdravé oči v škôlke marketingová riaditeľka Billa Slovensko Denisa Pernicová. „S Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska nespolupracujeme prvýkrát a určite nie naposledy. Podobne ako naše predchádzajúce úspešne zrealizované projekty, aj Zdravé oči už v škôlke berieme ako vynikajúcu príležitosť rozšíriť angažovanosť Billy v oblasti spoločenskej zodpovednosti,“ dodala.