Odborníci poradia na telefonickej linke k demencii
Odborníci poradia na telefonickej linke k demencii

Slovenská Alzheimerova spoločnosť zriadila telefonickú linku, kde sa záujemcovia môžu poradiť s odborníkmi na tému demencie. Na čísle 02/62 41 08 85 získajú nielen informácie o ochorení, ale môžu sa porozprávať o možnostiach prevencie a tiež zdravotníckej a sociálnej pomoci. Odborníci v poradni sú k dispozícii  do konca marca, v pracovné dni v pondelok až piatok,  v čase od 12.00  do 16.00 hodiny. 


Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sprevádza strata pamäti. Jeho prvým príznakom je časté zabúdanie. Problémy s pamäťou netreba bagatelizovať a  ak sa k nim pridružia aj ďalšie prejavy, akými sú zmena nálady a správania, je potrebné vyhľadať lekára. Ak je niekto vo vašej blízkosti zábudlivý, opakovane sa pýta na tie isté veci, prípadne má problémy nájsť správne slová a vy sa obávate či netrpí demenciou, využite individuálne bezplatné telefonické poradenstvo a skonzultujte svoj problém  s odborníkmi. 

 

Demencia patrí medzi závažné duševné poruchy typické pre vyšší vek a prináša so sebou zmeny v oblasti fungovania kognitívnych funkcií. Každé tri sekundy pribudne na svete jeden človek s demenciou a vyskytuje sa u každého 20. človeka nad 65 rokov. Začína sa nenápadne, jej prvotné príznaky, napríklad problémy s pamäťou, pacienti ľahko prehliadnu, prípadne ich pripisujú iným príčinám ako je únava, stres alebo starnutie. Prečo u niekoho vznikne toto ochorenie a u iného nie, stále nie je známe. Viac informácií získate na stránke www.alzheimer.sk.